Umów się na wizytę
Polityka Prywatności
Więcej

Administrator

Administratorem danych osobowych jest ENEIDA Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu [60-366] przy ul.Szamotulskiej 12/1 („Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się pisemne na wskazany wyżej adres siedziby.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

 • realizacji usługi oferowanej przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze m.in obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora m.in dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz i statystyk aktywności na stronach internetowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji działań marketingowych drogą elektroniczną (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0.344))
 • realizacji działań marketingowych za pomocą urządzeń końcowych (zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne)

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, podmioty świadczące usługi rachunkowe i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń. Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pliki Cookie

 • Czym są pliki cookie? „Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje użytkownika (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 • Jak używamy plików cookie? W celu lepszego dopasowanie dostarczanych Państwu treści gromadzimy i analizujemy dane statystyczne wysyłane automatycznie przez przeglądarkę wykorzystując m.in Google Analitycs. W plikach cookie nie przechowujemy żadnych informacji osobistych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, wynikającego m.in. z przepisów podatkowych lub rachunkowych). Dane zebrane w celach marketingowych na podstawie zgody osoby, której one dotyczą będą przetwarzane przez okres 5 lat. Dane zebrane w celu inicjacji rozmowy telefonicznej i przedstawieniu oferty przez Administratora na żądanie osoby, której one dotyczą przetwarzane będą przez 12 miesięcy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.