Umów się na wizytę
Nieinwazyjne badania prenatalne

Nieinwazyjne badania prenatalne

Eneida_Usługi_Połoznictwo_995x809

Rodzaje nieinwazyjnych badań prenatalnych

Najważniejszym celem nieinwazyjnych badań prenatalnych jest zapewnienie Rodziców o prawidłowym rozwoju, dobrostanie ich Dziecka. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) oferujemy możliwość wykonania 3 badań prenatalnych: I, II i III trymestru ciąży. 

 • I badanie prenatalne między 11 tydzień ciąży+6dni do 13 tydzień ciąży +6dni,
 • II badanie prenatalne między 18 do 22 tygodniem ciąży,
 • III badanie prenatalne między 28 do 32 tygodniem ciąży. 

Każde z tych badań stanowi odrębną ocenę dziecka na określonym etapie rozwoju, razem jednak stanowią integralną całość. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przyszłych Rodziców pragniemy utworzyć schemat postępowania, który będzie umożliwiał ciężarnej wykonanie wszystkich badań zalecanych przez PTGiP w ramach naszej Kliniki w Poznaniu.  

Rodzaje nieinwazyjnych badań prenatalnych – USG prenatalne

Więcej

 

I badanie prenatalne 11 t.c. + 6 dni -13 t.c. + 6 dni (optymalnie skończony 12 tydzień ciąży):

Badanie pozwala na wykrycie 90% nieprawidłowości genetycznych płodu. Uzupełnienie badania USG prenatalnego o wyniki z badania krwi w teście podwójnym lub potrójnym podnosi czułość testu o 5 %. Należy podkreślić, że jest to badanie przesiewowe i nie daje 100% pewności wykrycia nieprawidłowości.

Badanie wykonujemy najczęściej sondą brzuszną, w wybranych sytuacjach z użyciem sondy dopochwowej. W badaniu oceniamy wielkość główki, długość zarodka, obecność i długość kości nosowej, obecność sierpu mózgu, sploty naczyniówkowe, obecność wakuoli splotów naczyniówkowych, profil twarzy, przezierność fałdu karkowego, zbiornik wielki, oś serca płodu, obecność czterech jam serca, częstość pracy serca, obecność fali wstecznej w przewodzie żylnym.

Badamy obecność żołądka i pęcherza moczowego, ilość naczyń w pępowinie, budowę kręgosłupa, zachowanie ciągłości powłok brzusznych, obecność przepukliny pępkowej, oceniamy kręgosłup, prawidłowość budowy kończyn. Oceniamy ilość płynu owodniowego, położenie kosmówki, obecność ewentualnych krwiaków Ocenie podlega też obecność mięśniaków w macicy i ewentualnych struktur cystycznych lub guzów jajników.
Celem testu FMF jest wykluczenie wad płodu, ocena ryzyka aberracji chromosomalnych ( zespołu Downa - trisomii 21, Zespołu Patau - trisomii 13, Zespołu Edwardsa -trisomii 18), ocena ryzyka stanu przedrzucawkowego oraz ocena ryzyka zahamowania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu (FGR). W przypadku zwiększonego ryzyka stanu przedrzucawkowego u matki lub FGR u płodu możemy rozpocząć profilaktyczne podawanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 150 mg co znacząco zmniejsza  ryzyko stanu przedrzucawkowego oraz FGR przed skończonym 37 tygodniem ciąży.

Można uzupełnić badanie USG prenatalne o ocenę ryzyka najczęściej występujących trisomii płodu (Test Pappa). Wynik badania jest kompilacją komputerową ryzyka wynikającego ze stężenia wolnej podjednostki beta HCG, stężenia białka Pappa i grubości fałdu karkowego (przezierności karkowej). Jest to badanie przesiewowe i w razie występowania ryzyka podwyższonego, tj.wyższego niż 1:300 lub ryzyka większego niż  wynikające z wieku ciężarnej uzyskujemy wskazanie do wykonania amniopunkcji. Amniopunkcja jest  badaniem inwazyjnym obarczonym ryzykiem utraty ciąży, nawet zdrowej w odsetku jedna na trzysta wykonanych zabiegów. Istotnym jest więc świadomość przed wykonaniem testu podwójnego, że wynik testu kwalifikujący do grupy ryzyka implikuje wykonanie amniopunkcji. 

W trakcie badania odbywa się:

ocena wieku ciążowego na podstawie pomiaru długości ciemieniowo-siedzeniowj (CRL) - określenie terminu porodu,
wczesna ocena anatomiczna dziecka, zintegrowany test wg Fetal Medicine Foundation (FMF): 

 • wywiad perinatologiczny, 
 • badanie ultrasonograficzne - ocena markerów aberracji chromosomalnych: przezierności karkowej (NT), kości nosowej (NB), czynności serca płodu (FHR), przepływów na zastawce trójdzielnej (TV), w przewodzie żylnym (DV), pomiar RR u matki, pobranie krwi u maki w celu oceny białka : PAPP-a i wolnego beta HCG, pomiar przepływów dopplerowskich w tętnicach macicznych matki.

Ocenia się:

 • miejsca implantacji kosmówki,
 • ilość łożysk i worków owodniowych w  ciążach bliźniaczych.

II badanie prenatalne 18-22 tydzień ciąży – USG prenatalne

Głównym celem badania prenatalnego 2go trymestru jest wykluczenie wad anatomicznych dziecka. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wielokrotnie daję to szanse na wczesne podjęcie leczenia, nawet w okresie prenatalnym, co ma istotne znaczenie dla dziecka, jakości jego życia i przeżywalności. Ponadto podczas badania prenatalnego 2go trymestru możemy wykrywać  nieprawidłowości implantacji łożyska : łożysko przodujące, łożysko przyrośnięte, naczynia błądzące, co jest bardzo istotne dla pomyślnego zakończenia ciąży.

Kontrola morfologii i rozwoju dziecka USG prenatalne w 2 trymestrze obejmuję: 

 • ocenę zgodności wielkości dziecka z wiekiem ciążowym,
 • ocenę szacunkowej masy dziecka na podstawie wymiaru dwuciemieniowego głowy – BPD, obwodu głowy – HC, odwodu brzucha – AC, długości kości udowej – FL;
 • ocenę narządów dziecka: głowy, twarzy, szyi, klatki piersiowej, serca, brzucha, kręgosłupa, kończyn;
 • ocenę łożyska, sznura pępowinowego, ilości płynu owodniowego,
 • ocenę przepływów dopplerowskich płodowych i matczynych,
 • ocenę długości szyjki macicy sondą dopochwową w przypadkach klinicznie uzasadnionych

III badanie prenatalne 28-32 tydzień ciąży – USG prenatalne

Celem III badania prenatalnego jest wykluczenie lub stwierdzenie wad dziecka, które manifestują się w późniejszym okresie rozwoju i nie były stwierdzone podczas wcześniejszych badań  prenatalnych. Ponadto podczas badania istotne jest wyróżnienie dzieci zagrożonych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania płodu (FGR) w przebiegu niewydolności łożyska co umożliwia  monitorowanie  wykładników  niewydolności łożyska i wykładników dobrostanu dziecka w celu ukończenia ciąży w odpowiednim czasie, unikając zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka.
Kontrola morfologii i rozwoju dziecka podobna jak w przypadku II badania prenatalnego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.